Postcoderoosregeling

De Regeling Verlaagd Tarief, in de praktijk de Postcoderoosregeling genoemd, is de term die gebruikt wordt bij het gezamenlijk opwekken van duurzame energie. De postcoderoos is het gebied waarbinnen deelnemers aan lokale collectieve energieprojecten een korting krijgen op hun energiebelasting.

In het Energieakkoord hebben bedrijfsleven, belangenverenigingen en de overheid afspraken gemaakt over de vergroening van de energie in Nederland. Eén van die afspraken is dat burgers in een coöperatie (of VVE) samen kunnen investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen.
Je wordt dus lid van een coöperatie of bent lid van een VVE. De coöperatie (of VVE) verkoopt de met de installatie opgewekte elektriciteit aan een energieleverancier, die dit op het elektriciteitsnet zet. De individuele leden van de coöperatie (of VVE) blijven voor hun eigen gebruik energie afnemen van hun energieleverancier.

Deze regeling levert op meerdere fronten voordelen op:

  • Het aandeel duurzame energie in onze leefomgeving neemt toe.
  • De leden hebben lagere energiekosten door korting op de energiebelasting.
  • De coöperatie (of VVE) heeft inkomsten van de verkochte stroom, waarvan alle kosten worden betaald.

De regeling Verlaagd Tarief wordt omgevormd in een subsidieregeling.

Dat blijkt uit de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken die minister Wiebes, samenhangende met de Voorjaarsnota, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de wijziging van de begrotingsstaten die Wiebes naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is hierover het volgende te lezen: Na overleg met de sector is het kabinet tot de conclusie gekomen dat energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in de toekomst beter gestimuleerd kunnen worden met een subsidie dan met een verlaagd energiebelastingtarief. Daardoor kan tevens de complexiteit worden verminderd, is de stimulering van postcoderoosprojecten van energiecoöperaties en VvE’s niet meer afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting en kan de hoogte van de stimulering toegespitst worden op wat nodig is.