Privacy Statement Coöperatie Groene Hart Energie U.A.

Laatste update: 25 mei 2018
 
Als Coöperatie Groene Hart Energie U.A. de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.
 
Coöperatie Groene Hart Energie U.A. vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die per 25 mei 2018 door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.
 
Coöperatie Groene Hart Energie U.A. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24284806 en is gevestigd te Alphen aan den Rijn aan het Europaplein 10. 

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze websites (https://www.groenehartenergie.nl of https://www.zonstadalphen.nl), u zich inschrijft of op andere wijze aanmeldt (bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of een online message service), wij (een deel van) uw gegevens ontvangen in het kader van een referentie, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen tijdens een gesprek met u of wij een (deel van) uw gegevens ontvangen naar aanleiding van uw deelname aan een evenement. Ook kunnen wij  uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (waaronder Linkedin.com) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in lidmaatschap van Coöperatie Groene Hart Energie U.A.

Coöperatie Groene Hart Energie U.A. verzamelt en verwerkt persoonlijke- en zakelijke gegevens ten behoeve van leden:

  • om de ledenadministratie van Coöperatie Groene Hart Energie U.A. te kunnen voorzien van passende informatie over lidmaatschap en leden;
  • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
  • kwaliteitsdoeleinden zoals eventuele certificering;
  • voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken zijn:

  • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
  • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
  • uw eventuele publiekelijke LinkedIn profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens;
  • informatie n.a.v. het inwinnen van de door u aan Coöperatie Groene Hart Energie U.A. verstrekte referenties;
  • overige informatie die relevant is voor de ledenadministratie;

Coöperatie Groene Hart Energie U.A. zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn in het ledenadministratieproces. Wel kan Coöperatie Groene Hart Energie U.A. uw persoonsgegevens delen met andere Coöperatie Groene Hart Energie U.A. entiteiten alsmede in gevallen waarin Coöperatie Groene Hart Energie U.A. hiertoe wettelijk wordt verplicht.
 
De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties / opdrachtgevers zijn:
 
Persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) worden door Coöperatie Groene Hart Energie U.A. ook verzamelt en gebruikt.  Coöperatie Groene Hart Energie U.A. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken (wensen te) doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
 
Coöperatie Groene Hart Energie U.A. kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Coöperatie Groene Hart Energie U.A. hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Coöperatie Groene Hart Energie U.A. heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw privacyrechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.
 
Conform de AVG hebben wij de wettelijke passende maatregelen genomen om beveiligingsincidenten en datalekken tegen te gaan. In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal Coöperatie Groene Hart Energie U.A. handelen conform de AVG voorschrijft.
 
Op onze websites https://groenehartenergie.nl en https://zonstadalphen.nl worden enkel third-party “tracking cookies” toegepast. Voor het inloggen en bijwerken van uw gegevens wordt een sessie cookie toegepast ten behoeve van effectiviteit en de kwaliteit van de website. Deze “cookies” doen geen inbreuk op uw privacy. 
 
Coöperatie Groene Hart Energie U.A. behoudt zich het recht om dit privacy statement aan te passen. U kunt deze wijzigingen volgen via de website.
 
Uw rechten
Indien u inzage wenst en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, of indien u geen lid meer wilt zijn van Coöperatie Groene Hart Energie U.A. of niet meer gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Coöperatie Groene Hart Energie U.A., dan kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen aan uw contactpersoon van Coöperatie Groene Hart Energie U.A., of via e-mail aan secretariaat@groenehartenergie.nl.

Coöperatie Groene Hart Energie U.A. zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.